Tarsus Ceza Avukatı

Ceza hukukunun anlaşılabilmesi için öncelikle “Suç” teriminin iyi anlaşılabilmesi gerekmektedir. Tarsus Ceza Avukatı olarak sizlere suç kavramını ve ceza hukukunun temelinden kısaca bahsedelim:

Suç; en basit hali ile kanun hükmünde sunulan yasalara muhalefet edilmesi olarak anlatılabilir. Suçun cezalandırılabilmesi için bir fiile dayalı olması ya da kanunun zorunlu kıldığı sınırları aşmış olması gerekmektedir. Suçun işlenme şekli ve gerekçeleri en önemli unsurlarıdır. Bir kişinin “Suçlu” sayılabilmesi için kanunun belirlediği bu sınırlar ve unsurlar mutlak olarak yargıya sunulmalıdır.

 

Ceza Avukatları suçun işlenme şekli, gerekçeleri, delillerini mahkemeye daha önce alınmış gerekçeli kararlar ve örnek davalar doğrultusunda savunmakla yükümlüdür. Müşteki durumunda ki sanığın aklanması için kanunun belirttiği mevzuata uygun ve hükümlerini yerine getirecek kararları doğru olarak uygulatmak Ceza Avukatının işidir.

Tarsus Ceza Avukatı Adliye

Ceza Davalarının Süreci Nasıl İşler ?

Ceza davaları öncelikle bir soruşturma açılması ile başlar. Bir suç işlenmiş ise; örneğin kolluk kuvetleri (polis, jandarma) aracılığı ile suçun ön duyurusu yapılmış ve ilgili şehire / mühite bağlı Savcılık tarafından şikayet yolu ile suç unsuru oluşturan mevzuatın başvurusu kabul edilir ve yeterli delil, kabahat ve suç unsurunu oluşturacak öğeler ile soruşturma başlatılır. Savcının açılan dosya üzerinde ki kanaati doğrultusunda  ve  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. Maddesi doğrultusunda yapılan soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olup olmadığına karar vermektedir.

İşlenen suç için bazı durumlarda taraflar söz konusu olmaktadır. Örneğin bir kişiye fiziksel, maddi (mala zarar verme) ya da hakaret/iftira gibi manevi saldırılarda bulunulmuş olabilir. Suçu işlediği iddia edilen tarafa “Müşteki”, suçtan zarar gören kişi ise “Mağdur” olarak sıfatlandırılmaktadır.

Bu aşamadan sonra kolluk kuvvetlerinin uygulayabileceği şüphelinin tutuklu yargılanması ya da adli kontrolden geçmesi gibi yaptırımları Sulh Ceza Hakimi kararı doğrultusunda uygulanabilir. Sulh Ceza Mahkemeleri Ara muhakeme olarak adlandırılan süreçte kovuşturma başlangıcı olarak esas alınan 160 2/1-F maddesi gereğince savcının düzenlemiş olduğu iddianamenin gereken şartların oluşup oluşmadığı da soruşturma aşamasında bulunması gereken şartları da hukuki açıdan değerlendirmek ile yükümlüdür.

Tarsus Ceza Avukatı Kolluk

Tarsus Ceza Avukatı olarak Hizmetlerimiz

 Eğer suç unsuru 6 ay’dan az bir süre için hapis şartı gerektiriyor ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince suçu uzlaşmaya tabi suçlar sınıfında yargılanarak “Ön ödemeye Tabi” suç olarak değerlendirilebilir ve  Para cezası ile anlaşmaya varılarak ilgili dosyanın kapatılması da sağlanabilir. Bir çok vatandaş bu durumdan habersizdir ve mahkemeye Ön ödeme ile anlaşmaya vararak mevcut dosyanın kamu davasına dönüşmemesi sürecini kontrol edemezler.   

Tarsus ceza avukatı sürecin en başından itibaren karakol, adliye ve mahkeme ile ilgili dosyanın incelenmesi, takibi ve suç unsurunu oluşturan öğelerin doğru olarak hukuki yollarla Müşteki sanığın haklarını korumak için hizmet vermektedir.

Olay durumunda suçun işlenip işlenmediği ve müşteki durumuna düşme durumunda Tarsus Avukat sürecin doğru yönetilmesi hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle kendinizi doğru ifade edebilmeniz, Tarsus Hukuk Bürosu ve kolluk kuvvetlerinden savcılığa kadar uzanan süreçte avukatınız; kanunu, hükümlerini mağdur ya da müşteki durumunda ki sanığın haklarını doğru olarak mahkemeye kadar uzanan süreçte takip ederek doğru yönlendirilmesinde yardımcı olacaktır.

Tarsus Ceza Avukatı

En çok arama hacimine sahip olan Ceza Davaları konusunda uzman bir avukattan yardım almak sürecin sizin için doğru yönetilmesi ve doğabilecek maddi, manevi zararlardan kaçınabilmenin en güvenli yoludur. Mağdurların hakkını doğru olarak arayabilmesi ve kanuni olarak bütün haklarının anlatılması avukatının doğru yönlendirmesine bağlıdır. Ceza davaları çok karmaşık bir süreç ve vatandaşların en az bilgi sahibi olduğu konulardan birisidir. Kanunun hükümlerini, suç ve ceza yapısını daha önce örnek davalarla temsil etmiş ve karara bağlamış avukatlar içinse oldukça basite indirgenebilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir