Tarsus Boşanma Avukatı

Tarsus Boşanma Avukatı olarak sadece boşanma alanında hizmet veren bir departman kurarak bu alanda sizler için en iyi hizmeti vermek ve En İyi Boşanma Avukatı olmak amacıyla yola çıktık. Bu yolda aldığımız eğitimlerle ve katıldığımız seminerlerle kendimizi oldukça geliştirdik. Mevcut dosya bakış açımız diğer ofislerden farklı olarak işlemektedir. Öncelikle boşanma gibi hassas bir alanda yine sizler için hassas bir yol izlemekte ve gizlilik içinde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Tarsus Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı denildiği zaman yanlış bir algı oluşarak sadece boşanma davalarına bakan ve başka işlerle uğraşmayan bir avukat izlenimi yaratılmaktadır. Bu yanlış bir algıdır. Boşanma avukatı aslında bir aile hukuku uzmanıdır. Aile hukukundan kaynaklanan bütün işler boşanma avukatının hizmet alanına girmektedir. Nişanlılık da bu alana girmektedir, evlat edinme de. Kaldı ki boşanma avukatı sadece aile hukuku alanında uzman olmamakla birlikte icra hukukunda da uzman olmalıdır. Nitekim nafaka borçlarının tahsili konusunda icra bilgisi çok önemlidir. Bunun yanında ceza hukukuna da hakim olmak gerekmektedir. Çünkü aile içi şiddet ve özellikle kadın ve çocuğun korunması boşanma avukatının bilgi ve becerisiyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple aslında boşanma avukatı olmak sanıldığı gibi tek alanda uzman olmak değil aksine bir çok alana hakim olmayı gerektirir.

Tarsus Boşanma Avukatı Av. Gizem Uygur Durna Kimdir

Avukat Gizem Uygur Durna Tarsus Boşanma Avukatı olma hayaliyle ofisini kurmuş olan ve bu yolda sürekli ve ciddi çalışmalara imza atan bir Tarsus avukatıdır. Almış olduğu hukuk eğitimi ve tamamlamış olduğu stajının sonunda ofisini açmış ve sadece boşanma alanında hizmet vermeye başlamıştır.

Hukuk, hiçbir avukatın bütün alanlarında tamamen uzmanlaşamayacağı kadar geniş ve sürekli yenilenen bir alandır. Av. Gizem Uygur Durna bunun farkına erken yaşlarda varmış ve çok alanda az şey bilmek yerine az alanda her şeyi bilmeyi hedeflemiştir. Bu sebeple de kendisine boşanma hukuku alanını seçmiş ve Tarsus Avukat olmuştur. Daha hukuk fakültesini bitirmesiyle bu hayalini gerçekleştirmek için adım atan avukatımız bu alanda kendisini geliştirmek için bir çok eğitime ve seminere katılmıştır. Kendisini geliştiren ve ispat eden Av. Gizem Uygur Durna bilgilerini yazmış olduğu makaleler ve vermiş olduğu seminerlerle başkalarına aktarmaya başlamıştır.

Tarsus En İyi Boşanma Avukatı olmak amacıyla son hız yoluna devam eden avukatımız Akdeniz Rotaract Kulübü üyesidir. Özellikle kadınların bilinçlenmesini hedefleyen Av. Gizem Uygur Durna, yardım projelerinde yer alarak kadınların bilinçlenmesine pozitif katkı sağlamıştır.

Boşanma Avukatı

Tarsus Boşanma Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler

Tarsus Hukuk Bürosu olarak sizlere çok kapsamlı bir hizmet sunma anlayışındayız. Bizlere sadece boşanma davanızı emanet etmiyorsunuz. Bizler sizin boşanma sürecindeki en büyük destekçiniz oluyoruz. Daha ilk aşamada sizlerle gerçekleştirdiğimiz toplantılarla bir yol haritası çiziyoruz, gerekirse anlaşmalı boşanma için uzlaşma çalışmaları düzenliyoruz, bu yol sonuç vermezse en büyük hazırlıkla sizleri boşanma davanızda en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bizim ofisimizden çıkma baştan sağma bir dilekçe bulamazsınız. İç kontrol mekanizmamız sayesinde her dilekçemiz en az iki avukatın elinden geçmektedir. Bununla birlikte her işlem sonunda tarafınıza rapor sunulmaktadır. Bizler işimizde uzmanız. Sizler için en iyi hizmeti vermek için kişiye özgü ama aynı zamanda sistematikleşmiş hizmet anlayışı gütmekteyiz. Her avukat yılda onlarca dava açabilir. Bunun belki yüzde onu boşanma davasıdır. Bizde aynı şekilde yılda onlarca dava açıyoruz. Bizim farkımız bizim bütün davalarımız boşanma davası ve sadece bu yüzden dahi bu alanda diğer avukatlardan çok daha fazla tecrübeliyiz. Peki vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir?

Boşanma Davası

Tarsus Boşanma Avukatı olarak vermiş olduğumuz asli hizmetimiz sizlerin boşanma sürecinin yürütülmesidir. Bu sürecin yürütülmesi ve adım adım izlenilen süreci size kısa bir şekilde anlatmak isteriz.

Bizlere başvurduğunuzda öncelikle sizlerle bir ön görüşme yaparak sorununuzun tespitini yaparız. Sorun tespiti aslında en önemli adımlardan birisidir. Sizler sadece boşanmak için gelseniz de bizler olaya bütün boyutlarıyla bakarız? Mesela şiddet varsa uzaklaştırma alınacak mıdır? Evler ayrıldıysa eşyalar ne olacaktır? Peki ya ortak evde yaşayan eş boşanma sürecinde eşyaları satarsa? Bu ve buna benzer bütün konularda sizin aklınıza gelmese dahi biz ön görüşmede sorunu tespit ederek sizlere bir rapor sunarız.

İkinci adımımız yol haritasının çizimidir. Boşanmanın ilk adımları her zaman için hızlı ve doğru şekilde yapılması gereken adımlardır. Burada oluşturduğumuz yol haritasıyla sizlere yapacaklarımızı bildirir ve hemen yola koyuluruz. Dediğimiz gibi ilk adımlar hızlı yapılmalıdır.

Bundan sonra kişinin durumuna göre yapılması gerekenler farklılık içermektedir. Kimi zaman uzaklaştırma kararı alınır, kimi zaman eşya tespiti için keşfe gidilir. Önemli olan her zaman sizin için uzman bir kadronun sizler için çalıştığını bilmektir.

Evlilik Sözleşmesi

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen sözleşme aslında mal rejimi sözleşmesidir. 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte artık genel mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olmuştur. İşte evlilik sözleşmesi de aslında bu genel mal rejimini değiştirmeye yönelik bir sözleşmedir.

Evlilik Sözleşmesi basit bir sözleşme olarak gözükmekte ya da öyle algılanmaktadır. Ancak bildiğiniz evlilik sözleşmelerini lütfen bizim vermiş olduğumuz evlilik sözleşmesi hizmeti ile karıştırmayın. Genel geçer hazırlanan tek sayfalık evlilik sözleşmeleri, sadece sizin mal rejiminizi değiştirip doğması muhtemel sorunlara karşı sizleri hiçbir şekilde korumamaktadır. Mal rejiminizi değiştirdiniz ve herkesin kazanmış olduğu mallar kendisinin olacak diyelim. Peki ya ortak mallar? Ev eşyaları? Lüks hediyeler? Bunları düşünmüş müydünüz? Gördüğünüz evlilik sözleşmeleri genellikle bunları düzenlememektedir. Evlilik Sözleşmesi hazırlamak aslında çok zordur. Öncelikle tarafların maddi güçlerini hesaplamalı ardından miras gibi durumları hesaba katmalısınız. Miras yoluyla geçen mallar zaten paylaşılmaz der gibisiniz. Peki ya bu malların gelirleri? Bu ve bunun gibi bir çok durum tarafımızca incelenir, tabiri caizse didik didik edilerek en ayrıntılı sözleşme düzenlenir. Tarsus Boşanma Avukatı olarak bizim görüşümüzde kişilerin haklarını koruyan gerçek evlilik sözleşmesi budur.

Tarsus En İyi Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma davası boşanma davalarında en çok karşılaşılan davadır. Yapılan bir araştırmaya göre boşanma davalarının yüzde doksanı ya anlaşmalı boşanma şeklinde açılmakta ya da çekişmeli olarak açılsa da anlaşmalı boşanma şeklinde sonuçlanmaktadır. Bu sebeple Tarsus Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı boşanma davasına büyük önem vermekteyiz.

Anlaşmalı boşanma davası kanunda belirli koşullar sağlanması ile açılabileceği öngörülmüş bir davadır. Bu koşullardan ilki tarafların bir sene evli kalmış olmaları şartıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre anlaşmalı olarak boşanmak isteyen taraflar en az bir sene evli olmalılardır.

Anlaşmalı boşanma davasının çok fazla tercih edilmesinin nedeni hızlı olmasıdır. Protokol metni imzalanıp da boşanma davası açıldıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde boşanma işlemi gerçekleşebilmektedir. Bunun yanında anlaşmalı boşanma davasında masraflar da diğer boşanma davalarından daha düşük olacaktır. Keşif, tanık vb. masraflar bu davada bulunmayacağı için masraflar daha düşüktür.

Anlaşmalı boşanma protokolü belirli hususlar gözetilerek yazılmalıdır. Taraflarca düzenlenmemiş olan hususlar hakim tarafından düzenlenecektir. Böyle bir duruma mahal vermemek için bize başvuran kişilerle her ayrıntı konuşularak en iyi anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmaya çalışılmaktadır. Boşanma protokolü imzalandıktan sonra da gerekli başvurular tarafımızca yapılarak boşanma işlemi en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

Velayet Davası

Velayet davası çok hassas bir konudur. Herkes çocuğunun kendi yanında büyümesini tercih eder. Ancak boşanma davasının bir sonucu olarak velayet taraflardan birisine verilmektedir. Ancak velayet kendisine verilmemiş olan taraf her zaman çocukların velayetini almak için dava açabilecektir.

Velayet davasının kazanılması için belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Sonuçta velayet boşanma sonucunda bir tarafa verilmiştir ve olumlu veya olumsuz herhangi bir gelişme olmadan velayetin el değiştirmesinin imkanı bulunmamaktadır. Burada önemli olan olumsuz gelişmelerin velayeti halihazırda elinde bulunduran taraf nezdinde olması ve olumlu gelişmelerin velayeti isteyen taraf nezdinde olmasıdır.

Olumsuz gelişmeler çeşit çeşit olabileceği gibi somut olaya göre değerlendirilecektir. Bu çocukların şiddet görmesinden tutun velayet sahibi ebeveynin çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini kötü yönde etkileyecek tutumları da olabilir. Yine olumlu gelişmelerde çeşit çeşit olup bu gelişmeler de somut olaya göre incelenecektir. Gelirde yaşanan artış buna en güzel örnektir. Tarsus Boşanma Avukatı olarak somut olaya göre tespitlerde bulunarak velayet davasının kazanılması için gerekli işlemleri sizler için yapmaktayız.

Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat Davası

Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat davaları boşanma davalarının feri nitelikteki davalardır. Boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat davaları açılabilecektir. Ancak bu davaların açılabilmesi ve kazanabilmesi için belirli koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

Maddi tazminat davası evlilik nedeniyle tarafların bünyesinde meydana gelen maddi zararların tazmini için açılan davalardır. Bu davalarda ispat edilmesi gereken şey maddi zararın varlığı ve miktarıdır. Örneğin kadına takılan takıların diğer eş tarafından elinden alınması ve satılması bir maddi tazminat nedenidir. Burada takıların miktarı ispat edilerek dava açılması gerekmektedir.

Manevi tazminat davası ise kişinin manevi bütünlüğüne yönelik zararlara ilişkin açılan bir tazminat davasıdır. Burada ispat edilmesi gereken şey boşanma sebebiyle kişinin ruhsal ve psikolojik sağlığında meydana gelen zarardır. Burada miktar hesabı yapılamayacağı için manevi tazminat miktarı daha çok hakimin takdirinde olan bir husustur. Manevi tazminat davaları zina, hayata kast vb. gibi eylemler sonucunda kişinin psikolojik hasarını telafi etmek amacıyla açılan tazminat davalarıdır. Tarsus Boşanma Avukatı olarak her iki tazminat davasında da sizlere en iyi hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz. Açtığımız davalarda sistematik olarak bütün delilleri toplayarak ve hakime sunarak en yüksek miktarda tazminatları almaktayız.

6284 Sayılı Kanun ve Kadının Korunması

Kadın toplumun ve ailenin yapı taşıdır. Maalesef ki ülkemizde kadına yönelik şiddet gün geçtikçe artmakta ve kanunlar yeteri kadar koruma sağlayamamaktadır. Bu sebeple Tarsus Boşanma Avukatı olarak öncelikli hedefimiz kadınların bilinçlenmesidir. Bu yüzden Av. Gizem Uygur Durna tarafından çeşitli seminerler verilmiş, kadınların hakları anlatılmıştır.

Kimi zaman boşanma davalarında bizlere şiddet gören kadınlar başvurmaktadır. Böyle durumlarda hızlıca hamle yapmak ve kadınların korunmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla en hızlı şekilde şiddet gören kadını korumaya yönelik uzaklaştırma kararları alınmakta ve kadınlar korunmaya çalışılmaktadır. Tarsus Boşanma Avukatı olarak bu alanda kendimizi geliştirmek için çok çaba sarf ettik. 6284 sayılı kanun ve kanunun uygulanması açısından bilgimize güveniyoruz.

Evlat Edinme İşlemleri

Evlat edinme işlemleri çoğu avukatın vermediği ancak bizce çok önemli bir hizmettir. Çeşitli sağlık sorunlarıyla çiftler çocuk sahibi olamıyor olabilirler. Ya da tercihen çocuk yapmak yerine bir çocuğu evlat edinerek bu çocuğun ailelerinin bir parçası olmasını sağlamak isteyebilirler. Bu alanda özel bilgi gerekmektedir. Tarsus Boşanma Avukatı olarak kendimizi bu alanda geliştirerek çiftlere bu hizmeti vermeye başladık.

Sadece evli çiftler olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Bilinenin aksine herhangi bir kişi gerekli şartları sağlıyorsa ve evli değilse tek başına bir çocuğu evlat edinebilecektir. Burada çeşitli işlemler bulunmakta olup bütün başvuru süreci ve sürecin yönetilmesi tarafımızca yapılmaktadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir