Tarsus Arsa avukatı

Türkiye Cumhuriyeti’nde Arsa davaları Adli Yargının İlk derece ve bölge adliyeye bağlı Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk mahkemeleri tarafından görülmektedir. Tarsus Arsa Avukatı olarak bütün arsa davalarınızda sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

Tarsus arsa avukatı arsa davaları

Hangi konularda Arsa davaları açılabilir?

Arsa payı genel olarak Anayasanın 35. Maddesi ve AİHM Ek Protokol 1/1 Maddesi ile kanunen güvence altına alınmıştır. Ortak taşınamaz mülkiyetin üzerine kurulan yapıların paylaştırılması ve eşitliği konusunda bu kanun yaptırımları kanuni haklar üzerinde büyük rol oynamaktadır. Ortak bir mülkiyette alınacak kararlar eğer 2/3 oranında ortak bir anlaşmaya varılamaz ise Sulh Hukuk mahkemeleri, Asliye Hukuk mahkemeleri, 500 Bin TL üzerinde ki davalar ise Asliye Ticaret mahkemeleri tarafından çözümlenebilmektedir.

Sulh Hukuk Mahkemeleri Hangi davalara bakar?

Mahkemelerin yetkileri arasında aşağıda sıralanmış en yaygın dava çeşitleri bulunmaktadır;

– Miras ya da mirasın reddi,

– Kentsel Dönüşüm Yasasına (6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu) Bağlı Arsa payı, 

– Kat mülkiyeti hakkı,

– Arsa Payı anlaşmazlıklarının düzeltilmesi (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu)

– Kiracı ve Ev sahibi ilişkisinden kaynaklı anlaşmazlık davaları

İlgili Sulh Hukuk Mahkemesine Arsa Avukatı tarafından hazırlanacak dilekçede genel olarak Yönetim planı, tapu kayıtları ve haklara dair talep edilecek belgelerin ek olarak sunulması gerekmektedir. Müvekkillerin maliki olduğu bağımsız bölümlerinde yanlış hesaplanması ve tapuya yanlış tescil edilmesi durumunda hazırlanacak dilekçeler ile mahkemeye sunularak, tapu sicili üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmaktadır.

Tarsus Arsa Avukatı Arsa Kiracı

Kiracı ve Kiraya Verenin Hakları nelerdir ?

Ülkemizde 2011 yılından itibaren kiracı ve kiraya veren taraflar arasında ki hukuki düzenleme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu bağlı olarak düzenlenmektedir. Kiracı ve kiraya veren arasında karşılıklı olarak “Kira Sözleşmesi” yapılmaktadır. Kira sözleşmesi boyunca; Mülk sahibinin kiracıya karşı yükümlülükleri arasında mülkün kiraya verildiği gibi kalması ve kullanıma bağlı yıpranmalar haricinde kalan bütün sorunlarının Mülk sahibi tarafından çözülmelidir.  Sigorta, vergi gibi kira sözleşmesi dışında kalan ödemelerin yine mülk sahibi tarafından sağlanması, kiralanan mülkte ortaya çıkacak kusurların kiracıya doğuracağı zararın tanzim edilmesi gibi kanunda maddeler ile sıralanmış unsurları yerine getirmek zorundadır.

Kiracının birinci yükümlülüğü ise mülke ait sözleşme ile belirtilen kira miktarının zamanında ödenmesidir. Eğer kiracı mülk üzerinde bir değişiklik yapacaksa yazılı olarak mülk sahibinden izin almak zorundadır. Ayrıca kiracı kira sözleşmesi sonunda mülkü teslim ederken aldığı gibi eksiksiz ve zarar verilmemiş şekilde teslim etmek zorundadır.

Kiraya veren mülk sahibinin birinci derece akrabası  (anne, baba, eş, çocuk gibi) mülkiyete ihtiyacı zorunlu olduğu durumlarda Mülk sahibi yazılı olarak bildirmek sureti ile 6 aydan fazla süredir mülkü kullanan kiracıya tahliye davası ile kira ile ilgili sözleşmeyi sonlandırabilir. Şurası çok önemlidir; Borçlar kanuna bağlı 355. Madde gereğince ihtiyaç gereği boşaltılan mülk haklı bir sebebe bağlı olmaksızın 3 yıl süre ile eski kiracı haricinde 3. Bir tarafa kiralanamaz. Eski kiracının kanunen haksız olarak tahliye edilen mülk üzerinde 3 yıl boyunca yeniden kiralama hakkı bulunmaktadır ve kanunlarla bu hak garanti altına alınmıştır.

Tarsus Arsa Avukatı Kira Sözleşmesi

Tarsus Arsa Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Tarsus Arsa avukatı hizmeti ve danışmanlığı, gerek mülk sahibi ve kiracı, gerek arsa pay sahipleri ya da miras tarafları arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi davalarında ve bu dava süreçleri boyunca sizlere Sulh Hukuk mahkemeleri huzurunda oluşabilecek bütün yasal sınırların anlaşılabilmesi ve dava süreçlerinin yönetilmesi konusunda teminat sağlamaktadır.

Mahkeme süresince oluşabilecek dava dosyası eksikleri, dilekçe tanzimi, ek şahit ve delil sunmak, örnek dava dosyalarını mahkemenin huzuruna sunmak gibi birçok unsur iki taraf açısından da sağlıklı ve adaletli bir sonuç alabilmek için önemlidir. Tarsus Avukat ve Tarsus Hukuk Bürosu olarak bu hususlara çok büyük önem vermekte ve sizlere en kaliteli hizmeti sunmaktayız.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir