Mersin Avukat

Mersin Avukat

 

Avukat olunabilmesi için dört yıllık olan bir hukuk fakültesinden mezun olunması gerekmektedir. Hukuk diploması alındıktan sonra ise mezun olan avukat adayının bir yıllık avukat staj süresini tamamlaması ve sonrasında ise meslek ruhsatını alması avukatlık mesleğini icra edebilmesi için gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan her il içerisinde bir adet baro bulunmaktadır. Avukatlık mesleğinin yapılabilmesi için il içerisinde bulunan baroya kayıt bulunması şarttır. Avukatlık mesleğinin en öneli kurallarından birisi de hukuk kurallarının bağımsızlığıdır. Bu yüzden avukat ve baro arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

Baro Görevi Hakkında Genel Bilgi

Her baronun görevi bulunduğu il içerisinde bulunan avukatlar arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamaktır. Baronun temel görevi avukat haklarını korumak ve avukatların mesleği hukuk standartlarına uygun olan bir şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalar yapmaktır.

Mersin Avukat

Avukatların en temel görevi davalı ve davacı arasındaki tüm sorunları hukuk kurallarına uygun olacak bir şekilde çözüme ulaştırmaktır. Mersin avukat ihtiyacı için de sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi ve hakların alınabilmesi için avukat seçiminin titizlikle yapılması önem arz etmektedir.

Avukatlık Mesleğinin En Temel İlkeleri Hakkında Genel Bilgi

1. Şeffaflık İlkesi

Tüm avukatlar müvekkillerinin haklarını yasal prosedürlere uygun ve şeffaf bir şekilde korumalıdır.  Avukatın müvekkilini yaptığı ve yapacağı tüm süreçlerden haberdar etmesi en önemli kurallardan birisidir. Ayrıca avukatlar yapılan her işlem kaydının bir suretini muhakkak müvekkiline teslim etmek ile de sorumludur.

2. Sır Saklama Sorumluluğu

Avukatların en önemli sorumluluklarından birisi de müvekkiline ait tüm bilgilerin dava süreci ile ilgili olmayan tüm kişilerden gizli kalmasını sağlama sorumluluğudur.  Avukatlar sır saklama sorumluluğunda olduğu için avukat müvekkili ile ilgili herhangi bir tanıklık yapamamaktadır. Avukatların sır saklama sorumluluğu ise dava sürecinde öğrenilen tüm bilgiler için geçerli olmakla beraber süresizdir.