Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Aklan Hukuk ve Danışmanlık olarak şirket ve işletmelerinizin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Müvekkillerimizi hangi ürün ve hizmet pazarında olursa olsun rekabeti engelleyici unsurlardan korumak ve bu rekabet dışı işlemlerin bertaraf edilmesinden doğan her türlü hukuki sorumluluk davaları tarafımızca yürütülmektedir.

Rekabet Hukuku kapsamında vermekte olduğumuz hizmetler şu şekildedir:

  • Rekabete aykırı hareketlerin tespiti
  • Rekabete aykırı hareketlerin durdurulması
  • Rekabet Kurumuna başvuru
  • Rekabet Kurumunda görülen dosyaların takibi
  • Kartel sözleşmelerine karşı hukuki işlemler
  • Rekabeti bozan hareketlere karşı önlemler ve bu hareketlere karşı her türlü tazminat ve hukuki yaptırımların sağlanması
  • Ve rekabet hukuku kapsamında diğer her türlü işlem ve davanın takibi