Home » Makaleler » Mersin Ticaret Avukatı

Mersin Ticaret Avukatı

Özellikle ticari faaliyetlerin düzenlendiği hukuki alanda ortaya çıkan ticari davalarda Mersin ticaret avukatı ihtiyacı duyulabilir. Bir ticari işletme üzerinde gerçekleşen tüm işlemleri ve fiilleri konu alan ticaret hukuku alanı, şirketler için çok önemlidir. Söz konusu ticaret hukuku dalı, işletmeleri ticari açıdan korurken onlardan yana oluşabilecek olumsuz durumları da hukuki açıdan ele alır.

Bir sonraki süreçte hukuk türüne göre evrak ve farklı delillerin toplanmasıyla birlikte mahkemeye açılan davalarda deneyimli ticaret avukatı desteği verilebilir. Süreç sonunda dava çözüme kavuşurken, mahkeme bu süreçte bilirkişilerden de destek aldığı için her hususun hukuka uygun halde sunulmasına dikkat edilmelidir. Ticari alanda meydana gelen davalarda herhangi bir hak kaybına uğramamak için mutlaka mesleğinde ve alanında deneyimli ticaret avukatından destek alınmalıdır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir?

Hukuk sistemimize göre bir özel hukuk dalı olan ticaret hukuku, tüm ticari işletmeleri yakından ilgilendirir. Çünkü ticari işler, bu hukuk alanı kapsamında değerlendirilir ve işleme alınır. Ticari alanda faaliyet gösteren küçük veya büyük fark etmeksizin tüm işletmelerin işlemleri bu hukuk dalına göre değerlendirildiği için ayrı bir önem taşır.

Şirketlerin hareketlerinin kanunda yer alan maddelere uygun olup olmadığı, ticaret ve şirketler hukuku kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla bu alanda kanuna göre aykırı bir durum olması suç teşkil etmesi halinde davaya konu olabilir. Bu yüzden ticaret hukuku ticari açıdan çok önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra her zaman kanunları dikkate alarak işlem yapılmalıdır.

Mersin Ticaret Avukatı

Ticaret Hukuku Alanları Nelerdir?

Ticaret hukukunun alanları da hem ticari işletmeler hem de bunlarla iş yapan diğer ticaret unsurlarını yakından ilgilendirir. Esasında ticaret alanında birbiri ile ilişkili olan ancak küçük farklılıklarla ayrılan bu alanlar hukukun kolaylıkla işlemesi açısından önem taşır. Ticari işletmelerin bu hukuk dalındaki ayrıma uygun olarak ticari faaliyetlerini sürdürmeleri kanunen zorunlu hale getirilmiştir.

Ticaret ve şirketler hukukunun kapsadığı alanlar ilgili mahkemede inceleme yapılmasını sağladığı için doğru şekilde seçilmelidir. Mahkemede bu durumu gözeterek son karara varıldığı için bu süreçte çeşitli etmenlere bağlı olarak dava sürecinin uzaması da söz konusu olabilir. Benzer şekilde uzman ticaret avukatı desteği sayesinde de süreçlerin daha kısa ve hukuki usullere uygun hale getirilmesi mümkündür. Genel anlamda ticaret hukukunun alanları şunlardır:

 • Ticari alanda faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve tacirlerin durumları
 • Ticaret işletmelerin faaliyetlerinin hukuka uygun olup olmaması
 • Ticari alanda vakıf ve derneklerin faaliyetleri

Bu alanlar ticaret hukuku kapsamında önemli detaylar içerir. Hukuk sisteminin işleyişi için gerekli alanlar olarak bu süreçlerden bahsetmek mümkündür. Benzer şekilde bu üç maddede yer alan alanlar, ticaret ve şirketler hukuk dalı içinde yer alan hukuki türlerin kapsamına girmektedir.

Ticaret Hukuku Türleri Nelerdir?

Özel hukuk dallarından biri olan ticaret hukukunda da daha kolay çalışma yapılabilmesi için kendi içinde bölünmeler söz konusudur. Bu türden bölümlere ayrılan ticaret hukuku daha kolay çalışılabilir ve işlevsel yapıya sahiptir. Hem mahkeme hem de en iyi ticaret avukatları için kanunlara bu hukuk türleri içinde rastlamak mümkün olmaktadır. Ticaret hukukunun kendi içinde ayrıldığı diğer özel hukuk türleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ticari işletmeler hukuku
 • Şirketler hukuku
 • Kıymetli belge hukuku
 • Taşıma hukuku
 • Sermaye piyasası hukuku
 • Deniz ticareti hukuku
 • Sigorta hukuku
 • Fikri mülkiyet hukuku
 • Rekabet hukuku

Hukuk sistemimizde ticari alanda meydana gelen uyuşmazlıklarda dava açılması ve ilişkili oldukları mahkeme açısından benzer süreçler görülebilir. Bu tür uzmanlık gerektiren alanlarda hak kayıplarına uğramamak için Mersin ticaret avukatı desteğinden yararlanmanız tavsiye edilir. Çünkü geniş bir alan olan ticari konularda her dava için gerekli inceleme alanlarında ve yöntemlerinde bazı önemli ayrımlar bulunur. Bunların mutlaka uzman avukat desteği ile tamamlanması gerekir.

Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet Unsuru

Genel anlamda ticari faaliyetlerde adil bir alım satım ortamının oluşturulması ve kazanç konusunda eşitlik esastır. Bu esası tahsis etmek için devreye alınan ticaret hukuku, kişilerin haksız kazanç elde ederek zenginleşmesini engellemek üzerine kuruludur. Adil bir pazarda haksız rekabet ortamı olmaması için ticaret hukukunda haksız rekabet unsuru şu şekilde ele alınır:

 • Ticari rekabette dürüstlük (Ticari sözleşmelerde yalan beyanda bulunmamak)
 • Sözleşme ihlali veya zorla sona erdirmeye yönelik davranışlar (rüşvet, senet veya sözleşme tarihinden önce tahsilat talebi gibi)
 • Başka birine ait ticari ekipmanı izinsiz kullanma
 • Üretim sırlarını açıklama

İş sözleşmesine aykırılık

Mersin Ticaret Avukatı - Aklan Hukuk ve Danışmanlık

Ticaret Hukuku Uygulamaları Nelerdir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticari süreçlerin hukuka ve adil ortama uygun halde yürütülmesi gerekir. Durmadan gelişen ticaret sektörü beraberinde medeni kanunundan bir kısım maddeler ile borçlar kanunundan bir kısım unsurları bir araya getirir. Böylelikle ticaret hukuku adı verilen özel hukuk dalı doğmuş olur. Borçlar kanununda hiç değinilmeyen konulara değinilen bu alanda ticari şirketlerin yapılarının uygulamaları da öne çıkar. Ayrıca ticari işletmeler hakkında bilgiler, çalışma ve uygulamaların nasıl sona verilebilmesi, değerli evrakların belirlenmesi, özel sigorta uygulama şartları da bu kapsamda değerlendirilir.

Ticaret Hukukunda Dava Türleri

Hukuk sistemimizde ticaret alanında yaşanan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli mahkemeye başvuruda bulunarak çeşitli davalar açılabilir. Böylelikle ticaret davaları arasında en sık şunlar gündeme gelmektedir:

 • Haksız rekabet kaynaklı davalar
 • İflas etme ve iflası erteleme davaları
 • Şirketlerin alacaklarını tahsil edebilmeleri için açılan alacak davaları
 • Ticari ürüne tecavüzün oluşmaması için önleme davaları
 • Vergi ödemelerinin gecikmesi sonucu oluşan davalar
 • Anonim ve limited şirketi davaları
 • Ortaklıktan vazgeçme ve çıkma davası
 • Niyet mektubu için oluşan teklif mektubu davası
 • Hisseyi devretmek için oluşturulan sözleşmelerle ilgili davalar
 • Gizlilik sözleşmesi davaları
 • Ticari alanda genel satış ve satın alımlar için oluşturulan şartlardan kaynaklı davalar
 • Teminat davaları
 • Kredi sözleşmesi davaları

Ticaret Hukukunda Şirketlerin Sınıflandırılması

Ticaret ve şirketler hukukunda sınıflandırma yapılırken, öncelikle tüzel kişilik hususuna dikkat edilir. Dolayısıyla bir şirketin ticari anlamda şirket olabilmesi için tüzel kişilik kapsamına alınması gerekir. Bu şirketler anonim, limited, kollektif, komandit şirket ve kooperatif olacak şekilde ayrı gruplara dağıtılabilir. Ticaret hukuku kapsamında tüzel kişiliği bulunmayan şirketlere ise adi şirket denilir. Bir işletmenin kanun kapsamında tüzel kişilik özelliği kazanması, o şirketin kurucularından bağımsız hareket edebilme özelliği elde etmesi anlamına gelir.

Ticaret Hukuku Danışmanlık ve Dava Takip Hizmetleri

Ticaret hukukunda profesyonel bir şekilde verilen dava takip ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları şunlardır:

 • Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma
 • Adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
 • Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini

Bu tür gerekli hukuki süreçlerde Mersin ticaret avukatı ihtiyacı duyulması halinde deneyimli ekibimizden destek alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.