Home » Makaleler » Mersin Boşanma Avukatı

Mersin Boşanma Avukatı

 • 2 yorum

Aile hukuku davaları arasında en sık görülen boşanma davalarında herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Mersin boşanma avukatı desteğimizden yararlanmanız tavsiye edilir. Çünkü boşanma davasının nasıl ve ne şekilde açılacağı konusu, halk arasında en çok merak edilen hukuki konular arasında yer alır. Özellikle son yıllarda boşanma davalarının giderek artış göstermesiyle birlikte boşanma davasının açılma süreci ile sonuçlanma şekilleri merak konusu haline gelmiştir. Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de boşanma davası dilekçesinin hukuki prosedürlere uygun olarak hazırlanmış olmasıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının açılmasıyla ilgili halk arasında pek çok yanlış bilinen ve sık yapılan hatalar mevcuttur. Bu yüzden boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtını verirken ilk olarak boşanma davası dilekçesinden başlanılması gerekir. Boşanma davasını açabilmek için gerekli olan dava dilekçesi, kanunda yazılı olan hallere birebir uygun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Dolayısıyla dilekçenin hangi yer mahkemesine yazıldığının açık ve kanunda belirtilen şekilde ifade edilmesi çok önemlidir. Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken şu hususlara önem verilmelidir:

 • Davanın hangi mahkemede açıldığının belirtilmesi
 • Davacı ve davalı tarafın isim soyisim ve TC kimlik numaraları ile adres bilgileri
 • Davanın hangi türden dava olduğunun belirtilmesi
 • Kanundaki usullere göre davada boşanmaya sebep olan hususların belirtilmesi
 • Delillerin eksiksiz biçimde dilekçeye dahil edilmesi
 • Sonuç ve talep kısmında boşanma davasından sonraki tüm taleplerin belirtilmesi

Boşanma dava dilekçesi hazırlanırken, olayların kronolojik sırayla yazılması çok daha anlamlı ve faydalıdır. Dolayısıyla hukuki destek almadan da kendi başınıza boşanma davası dilekçesi hazırlayacaksanız bu süreçlere dikkat etmeniz gerekir. Dilekçede hak kaybı olmaması adına delillerin de eksiksiz yazılması çok önemlidir.

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanmak isteyen kişiler kanunda belirtilen usule uygun olacak şekilde boşanma davası dilekçesini hazırlamalıdır. Öte yandan boşanma davalarında yetkili mahkeme konusu da halk arasında en çok merak edilen hususlar arasında yer alır. Boşanma davalarında yetkili mahkemeyi belirlerken şu kriterlere göre hareket etmekte fayda vardır:

 • Tarafların son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerinde bulunan aile mahkemesi,
 • Davacının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesi,
 • Davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesidir.

Dolayısıyla boşanma davası açmak isteyenler bu 3 yer mahkemesinden birine başvurarak dava açabilirler. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olarak tanımlanır. Eğer davacının bulunduğu yerde Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk mahkemeleri tercih edilmelidir.

Mersin Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalı?

Boşanma davalarında hak kayıplarına uğramamak ve süreci hukuka uygun bir şekilde sürdürebilmek için boşanma davası dilekçesine büyük önem verilmelidir. Boşanma davalarında ispat yükü, iddia eden tarafa yani davacıya aittir. Dava içinde dilekçede iddia edilen olayların enler olduğu tüm ayrıntıları ile yazılması gerekir. Bunun yanı sıra yazılan iddiaların gerçek olup olmadığı da iddia eden tarafından ispatlanmalıdır. Bu ispat hukukuna aykırı olmayan her delil ile yapılabilir.

Öte yandan boşanma sebeplerini ispat edemeyen tarafın mahkeme tarafından boşanma davası reddedilecektir. Bununla birlikte taraflar anlaşmalı boşanma davası açmak istediklerinde hakim hangisinin kusurlu olup olmadığına veya boşanma sebeplerine bakmakla vakit kaybetmez. Bu yüzden çekişmeli boşanma davası görülecekse mutlaka deneyimli ve uzman bir aile avukatından destek alınarak boşanma davası dilekçesinin hazırlanması tavsiye edilir. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilir veya boşanma davası mahkeme tarafından reddedilebilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süreci de boşanmak isteyen kişiler tarafından en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında duruşma günü verilmesi ve gerekçeli kararın yazılarak taraflara tebliğ edilmesi gibi süreçler de vardır. Tüm bu süreçler tek celsede boşanma konusunda bile geçerlidir. Dolayısıyla hukuki açıdan gerçekleşmesi gereken tüm işlemlerin süreçleri dikkate alındığında mahkemenin de yoğunluğu göz önünde bulundurularak ortalama 1.5 – 3 aylık süreçten söz edilebilir.

Ayrıca anlaşmalı boşanma davalarında bu kadar uzun bir süre görülürken, çekişmeli boşanma davalarında süreç daha da fazladır. Çoğu zaman anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede bitmesi mümkün olmayan bu tür davalarda, duruşmalar uzadıkça karar aşaması da uzayacaktır. Sadece davacı ve davalı tarafın dilekçe verme aşamaları dikkate alındığı için çekişmeli boşanma davalarında ön inceleme duruşma günü dahi dava açıldıktan 5 aylık süre sonrasına verilebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında dilekçe aşaması uzun sürmektedir. Bunun yanı sıra delil ve tanık sunulması, ön inceleme duruşmasının yapılması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi işlemlerin yapılması da zaman alacaktır. Bu yüzden çekişmeli boşanma davası süresi, istinaf ve temyiz aşamaları da dikkate alınırsa yaklaşık 5 yıla yakın bir süreç alabilir. Bu sürecin daha da kısaltılması için mutlaka tecrübeli ve uzman boşanma avukatı desteğinden yararlanılması gerekir.

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadar?

En çok merak edilen konulardan biri de boşanma davası açma ücretidir. Çünkü hukuk sistemimize göre boşanma davası açacak olan tarafın yani davacının boşanma davasının harç ve giderlerini ödemesi şarttır. Dava açılırken harç ve giderlerin eksik yatırılması durumunda mahkeme süre vermektedir. Bu sayede eksik harcın tamamlanması, tamamlanmadığı takdirde davanın açılmamış sayılması söz konusu olabilir. Özellikle 2021 yılı özelinde boşanma davası açma ücretine bakıldığında ilk açılışta 700 liraya kadar bir masraf çıkabilir. Öte yandan boşanma davasında dosyanın seyrine göre yapılacak işlemler artabileceği için masraflar çıktıkça davacı tarafından tamamlanması gerekir.

Mersin Boşanma Avukatı - Aklan Hukuk ve Danışmanlık

Boşanma Davasında Nafaka Konusu

Boşanma davalarında en çok tartışılan konular nafaka üzerinedir. Hukuk sistemimize göre taraflar boşanma davasıyla birlikte nafaka talep edebilirler. Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesi gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır” hükmü bulunmaktadır. Bununla birlikte boşanma davasında nafaka talepleri şunlardır:

 • Tedbir nafakası
 • İştirak nafakası
 • Yoksulluk nafakası

Tedbir nafakasını taraflar hem kendileri hem de müşterek çocukları için talep edilebilen bir nafaka türüdür. Öte yandan boşanma davalarında sık sık dile getirilen iştirak nafakası ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra müşterek çocuklara ödenmektedir. Son olarak yoksulluk nafakasını açıklamak gerekirse, davanın sonuçlanmasından sonra yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan talep edebileceği nafakadır.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Konusu

Medeni Kanunun ilgili maddelerine göre “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmü uygulanmaktadır. Bu sayede tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat alması söz konusudur.

Boşanma maddi tazminat davası, davanın kesinleşmesinden sonra 1 yıl içinde mutlaka açılması gerekir. Aksi halde zamanaşımı devreye gireceği için taraflar bu davayı açamaz ve herhangi bir hak talep edemez. Bu tür süreçlerde herhangi bir hak kaybına uğramamak için Mersin boşanma avukatı desteğimizden yararlanabilirsiniz.

“Mersin Boşanma Avukatı” hakkında 2 yorum

 1. Mersin boşanma avukatı benim çekişmeli boşanma davamda bana çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Eşim beni tehdit edip duruyordu çocukları alacam diye. Aklan Hukuk sayesinde çocuklarımda artık benimle ve gayette nafakamizi hakettiğimiz şekilde alıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum.

 2. Mersin boşanma avukatı ne zaman arasam telefonuma cevap veren benden desteğini hiç esirgemeyen işini severek yapan ve aldığı parayı sonuna kadar hak eden biri, boşanma davamı kendi davaniz gibi benimsediğiniz için çok teşekkür ediyorum siz olmasaydınız ben daha çok ugrasirdim sanırım bu kimsenin yaşamasını istediğim bir süreç değil tabii ki ama başınıza gelmisse bir kere doğru adrestesiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir