Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aklan Hukuk ve Danışmanlık’ta; Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererekevlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine hizmet verir.

Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

  • Boşanma davalarının yürütülmesi
  • Anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması
  • Nafaka Davaları
  • Boşanma sonucu mal paylaşımı davası
  • Boşanmaya bağlı tazminat davaları
  • Velayet davaları
  • Soyadının sildirilmesi
  • Soy bağının kurulması
  • Evlat Edinme
  • Babalık davası